Här finner du de aktuella föreläsningar och deras kalendarium
 


Datorer, Ipad, mobiler och språkutveckling
 

Som talpedagog i 30 år har jag ju upplevt hur barnens språkliga utveckling förändrats. Ganska mycket på grund av olika livsstilar och levnadsvillkor. Denna föreläsning tar upp villkor och möjligheter i barns språkliga utveckling. Föreläsningen ger tips och råd om hur man kan hjälpa till att öka barns färdigheter i uttal av ljud och ord, men också hur man kan öka barnens ordförråd och ord-förståelse, en viktig förutsättning för att klara av läs- och skrivfärdigheten i skolan. Tala, läsa och skriva i relation till språkutvecklingen hos barn och unga och hur medier påverkar språkfunktioner och språkutveckling är vad stora delar av föreläsningen handlar om. Datorer och Ipad och vad de kan spela för roll finns också med i föreläsningen, men även mobiltelefonens roll. Rösten och kroppsspråkets del i den talade kommunikationen berörs och mycket mer. 

                                                                   Välkomna!


                                                
                        Kalendariet för hösten 
11/10 Umeå,18/10 Uddevalla, 8/11 Östersund,
21/11 Norrköping, 29/11 Kalmar, 4/12 Karlstad


Anmälan hos Centrum för fortbildning, www.fortbildning.se
Jag är på fler orter under hösten, men dessa beställs direkt av förskolor, skolor och bibliotek.

ATT LÄSA HÖGT
 

Föreläsning om konsten att läsa högt
 

När barnet väl identifierat sitt språk och modersmål, lär det sig så småningom att använda det i tal och skrift. Att kunna tolka och förstå språket är en förutsättning för att kunna klara av skolans krav. Språkförståelsen är en biologisk, genetiskt styrd process, som genom att lyssna till språkets helhet, som man gör när man lyssnar på en berättelse eller saga, får hjärnan information om språkets alla strukturer och uppbyggnad och som är förutbestämt, genom den sociala överenskommelse som äger rum där vi bor.

Vi vet idag, genom olika undersökningar, att man kan öka barns ordförråd med 30% om man använder rätt uppläsningsteknik. Vi vet också att det bara är ca 35%, som får höra upplästa sagor i sin hemmiljö, vilket är en oroande utveckling, inte minst för språk- och läsförståelse. Konsten att läsa högt, så att man fängslar lyssnaren, är egentligen inte särskilt svår. Det gäller bara att veta hur.
Föreläsningen ATT LÄSA HÖGT ger både teoretisk och praktisk information om hur man kan både lära ut och lära in tekniken i högläsningen.

Föreläsningen vänder sig till alla som vill öka sin kompetens i högläsningen konst.

Föreläsningen är öppen och kan beställas till den egna personalen, medlemmarna eller enskilda intresserade.