Här finner du de aktuella föreläsningar och deras kalendarium
 


 

Datorer, Ipads, mobiler; Hjälpmedel eller stjälpmedel i språkutveckling?Föreläsningen ger också tips och råd hur man kan hjälpa till att öka barns färdigheter i uttal av ljud och ord, men också hur man kan öka barnens ordförråd och ord-förståelse, en viktig förutsättning för att klara av läs- och skrivfärdigheten i skolan.
   Tala, läsa och skriva i relation till språkutvecklingen hos barn och unga och hur medier påverkar språkfunktioner och språkutveckling är vad föreläsningen handlar om. Den ger information om hur barn utvecklar sitt tal i det språk som det skall använda  Datorer och Ipads roll finns också med i föreläsningen, men också mobilers. Rösten och kroppsspråkets del i den talade kommunikationen berörs och mycket mer.
                                                            Välkomna!

                                                
                           Höstens kalendarium är under planering. Kommer snart!Anmälan hos Centrum för fortbildning, www.fortbildning.se
Jag är på fler orter under hösten, men dessa beställs direkt av förskolor, skolor och bibliotek.

ATT LÄSA HÖGT
 

Föreläsning om konsten att läsa högt
 

När barnet väl identifierat sitt språk och modersmål, lär det sig så småningom att använda det i tal och skrift. Att kunna tolka och förstå språket är en förutsättning för att kunna klara av skolans krav. Språkförståelsen är en biologisk, genetiskt styrd process, som genom att lyssna till språkets helhet, som man gör när man lyssnar på en berättelse eller saga, får hjärnan information om språkets alla strukturer och uppbyggnad och som är förutbestämt, genom den sociala överenskommelse som äger rum där vi bor.

Vi vet idag, genom olika undersökningar, att man kan öka barns ordförråd med 30% om man använder rätt uppläsningsteknik. Vi vet också att det bara är ca 35%, som får höra upplästa sagor i sin hemmiljö, vilket är en oroande utveckling, inte minst för språk- och läsförståelse. Konsten att läsa högt, så att man fängslar lyssnaren, är egentligen inte särskilt svår. Det gäller bara att veta hur.
Föreläsningen ATT LÄSA HÖGT ger både teoretisk och praktisk information om hur man kan både lära ut och lära in tekniken i högläsningen.

Föreläsningen vänder sig till alla som vill öka sin kompetens i högläsningen konst.

Föreläsningen är öppen och kan beställas till den egna personalen, medlemmarna eller enskilda intresserade.