Här finner du de aktuella föreläsningar och deras kalendarium
 

Språkutveckling; Tala, läsa, skriva

För målgrupp: förskola, grundskola F-6, Lågstadiet, Mellanstadiet + Speciallärare
 
Tala läsa skriva i relation till språkutvecklingen är vad den här föreläsningen handlar om. Den ger information om hur barn utvecklar sitt tal i det språk som är relevant för språket som skall användas. Föreläsningen ger också en rad tips om hur man kan hjälpa till med att öka barns skicklighet i uttal av ljud och ord, men också med att utveckla deras språkförståelse, en viktig förutsättning för att klara av läs- och skrivfärdigheten i skolan. Ipad, datorer och mobilers roll i språkutvecklingen tas också upp i föreläsningen. Om rösten och kroppsspråkets roll i talkommunikationen finns även med och mycket mer, Välkomna!

Kalendariet för våren!
12 april Uppsala
18 april Jönköping
24 april Malmö
8/5 Visby
15/5 Växjö
Anmälan hos Centrum för fortbildning, www.fortbildning.se

Jag är på fler orter under våren, men dessa beställs direkt av förskolor, skolor och bibliotek.

ATT LÄSA HÖGT
 

Föreläsning om konsten att läsa högt
 

När barnet väl identifierat sitt språk och modersmål, lär det sig så småningom att använda det i tal och skrift. Att kunna tolka och förstå språket är en förutsättning för att kunna klara av skolans krav. Språkförståelsen är en biologisk, genetiskt styrd process, som genom att lyssna till språkets helhet, som man gör när man lyssnar på en berättelse eller saga, får hjärnan information om språkets alla strukturer och uppbyggnad och som är förutbestämt, genom den sociala överenskommelse som äger rum där vi bor.

Vi vet idag, genom olika undersökningar, att man kan öka barns ordförråd med 30% om man använder rätt uppläsningsteknik. Vi vet också att det bara är ca 35%, som får höra upplästa sagor i sin hemmiljö, vilket är en oroande utveckling, inte minst för språk- och läsförståelse. Konsten att läsa högt, så att man fängslar lyssnaren, är egentligen inte särskilt svår. Det gäller bara att veta hur.
Föreläsningen ATT LÄSA HÖGT ger både teoretisk och praktisk information om hur man kan både lära ut och lära in tekniken i högläsningen.

Föreläsningen vänder sig till alla som vill öka sin kompetens i högläsningen konst.

Föreläsningen är öppen och kan beställas till den egna personalen, medlemmarna eller enskilda intresserade.