Välkommen till min hemsida

Marianne Gutler Lindström

Hej och kul att du tittade in!

Jag är talpedagog till yrket. Under åren har jag också arbetat som författare. Mitt arbete har varit fokuserat på Muntlig framställning och inte minst vårt uttal och vårt språk. Jag kom att språkförståelsetesta ca 10.000 barn under mina verksamma år som talpedagog, vilket gav mig mycket information om hur vi identifierar och tolkar våra språkliga budskap.

Jag har också studerat rösten och dess känslouttryck vid Universitetet i Lund och genomgått doktorandutbildning vid Universitetet i Linköping. 

Som författare debuterade jag med en pribelönt bok 1985, Fakta om Datorer för barn och något år senare kom Mammel, Mummel... en cd med munlekar och ramsor till musik ut på marknaden. Den lever fortfarande, men under namnet Mumlans mungympa till musik, ett komplement till boken Mumlans Munalfabet.

Det kom att bli en rad böcker under åren.
TKT-metoden, Talkommunikationsträningsmetoden tillkom vid början av tvåtusentalet, där jag ger handledningstips till lärare på förskolan och grundskolans lägre åldrar. Jag skrev manus och producerade TV-program för barn, skrev och läste in barnböcker och gjorde både träningsprogram i uttal för både barn och vuxna. En del böcker för vuxna i ämnet fonetik och muntlig framställning bla. har också blivit till. Under fliken Mina böcker hittar du nu för marknaden aktuella produktioner.

Föreläsare kom jag också att vara under alla år och har mött många yrkesgrupper genom mina turnéer ute i landet, från Luleå och ner till Malmö. Jag har föreläst för lärare i olika stadier, för blivande präster i uppläsningsteknik, för telefonister, för politiker, för föräldrar, ja listan kan göras lång. Under fliken Mina föreläsningar finns information om aktuella föreläsningar, som också kan specialarrangeras till den yrkesgrupp, som så önskar.

Välkommen till att läsa eller lyssna till upplevelser i och om vårt tal och språk i
e-bok eller ljudbok, där det också finns böcker och ljudböcker för barn och deras språkutveckling !
Marianne

 Du hittar informationen under föreläsningar!